Cac Thanh

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh......
 Hồ Khanh và Minh Hương
 Đây bài ca ngàn trùng, hiệp dâng về Thiên Chúa...
 Kim Long
 Đoàn con hiệp hoan dâng tiếng hát như.....
 Hoài Chiên
 Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa....
 Phạm Đình Nhu và Nguyễn Khắc Tuần
 Hàng hàng lớp lớp, kìa hàng hàng lớp lớp....
 Kim Long
 Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo....
 Đoàn người anh dũng, hiên ngang tiến ra.....
 Mi Trầm
 Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang...
 Đạo Minh
 Hồi chuông dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường...
 Nguyễn Băng Thanh
 Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu...
 Kim Long
 Hào quang Thiên Quốc tươi sáng vô cùng...
 Hoài Đức
 Người đi, người đi, người đi trong nước mắt...
 Kim Long
 Nguyện cầu Thánh Nữ Monica, là tấm gương...
 Nguyên Hồ
 Thánh Giuse nguyện xin đoái thương nghe......
 
 Trần thế mau chung lời, mừng Thánh Giuse....
 Kim Long
 Tiếng, nhạc oai hùng, vang trên khắp cõi trời....
 Hải Linh
 Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang....
 Mình Đệ