Dang Le

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Đong con tim thật đầy, bao nhiêu ân tình này......
 Từ Duyên
 Bàn tay con làm nên mùa lúa chín.....
 Phanxicô
 Xin dâng lên đây rượu nho bánh miến thơm nồng........
 Đinh Công Huỳnh
 Bao công lao dầm mưa dãi nắng mồ hôi......
 Việt Khôi
 Tấm bánh i thơm, và này ly i rượu.........
 Kim Long
 Dâng lên Ngài bằng tấm bánh này
 Đinh Công Huỳnh
 Nơi nương đồng ngọn lúa trổ bông......
 Nguyễn Duy
 Đây lao nhọc của con người......
 Đinh Công Huỳnh
 Lời con như trầm hương, bay lên tới.....
 Dao Kim
 Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ơn....
 Thành Tâm
 Con bước lên bàn thờ Chúa, gần bên Chúa .....
 Kim Long
 Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật í a.....
 Phanxicô
 Con dâng Chúa, đôi tay này, vất vả làm cho tê tái......
 Phanxicô
 Dâng con dâng của lễ, dâng con dâng tình yêu....
 Giang Ân
 Con dâng của lễ, này bánh miến rượu nho......
 Lữ Hành
 Con dâng lên Ngài lời cảm mến vô biên.......
 Dao Kim
 Con dâng lên Ngài lời cảm mến vô biên......
 Dao Kim
 Con kính dâng lên Ngài, rượu nho nồng thơm...
 Ngọc Khanh
 Con muốn dâng lên Ngài, tâm tư cuộc đời.....
 Cao Huy Hoàng
 Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh.......
 Kim Long
 Con xin tiến dâng lên, này rượu nho cùng.....
 Kim Long
 Lời nguyện cầu như hương bay, thắm thiết....
 
 Đây của lễ con dâng, con dâng.....
 Kim Long
 Xin Chúa thương đoái nhìn đến Tình Yêu.....
 Nguyễn Duy
 Của lễ toàn thiêu con dâng về Cha từ ái.......
 Đinh Công Huỳnh
 Là a đây của lễ con dâng.............
 Viết Chung
 Dâng lên Ngài của lễ đời con, thuộc về Chúa...
 Nguyễn Duy
 Này là của lễ đời con, dâng về Thiên Chúa....
 Thái Nguyên
 Như ngày dài trong cơn nắng cháy, mong mưa...
 Thái Nguyên
 Xin dâng là dâng lên Chúa chén rượu cùng bánh thơm......
 Giang Ân
 Này tấm bánh thơm đây ly rượu nồng nàn.....
 
 Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho.....
 Anh Tuấn
 Cùng dâng lên Cha tấm bánh, tinh hoa từ đồng lúa.....
 Trần Xuân Long
 Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến......
 Nguyễn Duy Vi
 Dâng lên Cha từ nhân, giấc mơ chưa tròn.....
 Nhất Chi Vũ
 Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban.....
 Phanxicô
 Đoàn con hiệp dâng bánh rượu .....
 Đinh Công Huỳnh
 Dâng, dâng Chúa Trời, lúa thơm nho chín đỏ...
 Phanxicô
 Con hân hoan dâng lời hát kính chúc.......
 Thy Yên
 Con, kính dâng Cha, cùng bánh và rượu nho....
 Hùng Lân
 Dâng lên Chúa rượu bánh thơm, sẽ trở thành...
 Phạm Liên Hùng và Trọng Văn
 Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm.....
 Phạm Liên Hùng
 Con xin tiến dâng lên Ngài, rượu bnh nồng say......
 Giang Ân
 Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng......
 Phanxicô
 Dâng lên Ngài, những nhát cuốc này.......  
 Dâng Ngài, lòng mến vô biên, niềm tin vẹn.....
 Thy Yên
 Dâng Người bánh rượu í a thơm nồng......
 Phanxicô
 Xin dâng lên, này đây người Cha gia đình....
 Mi Trầm
 Như dòng nến trôi trên bàn thờ........
 Phanxicô
 Xin dâng tiến lên này đây của lễ tình yêu.............
 Minh Trang
 Xin cho con được nên của lễ......
 Giang Ân
 Nếu con dâng lên Chúa làm lễ vật hèn.....
 Nguyễn Văn Trinh
 Của lễ tiến Chúa từ nhân mang nặng bao vấn vương......
 Đinh Công Huỳnh
 Đây bánh thơm, với rượu nho tinh tuyền......
 Phạm Đức Huyến
 Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến........
 Thế Thông - Miên Ly
 Hiệp lòng xin tiến dâng lên.....
 Anh Tuấn
 Về đây, con xin dâng lên Chúa, bánh miến.....
 Đỗ Vy Hạ
 Lạy Chúa, xin cho, lời con, nguyện cầu.....
 Vinh Hạnh
 Xin dâng lên ly rượu nồng nàn.....
 Giang Ân
 Hồi nhớ, hiến lễ cao vời, Chúa quá yêu người......
 Thế Thông
 Ôi tình yêu Đấng Tuyệt Mỹ khôn lường .........
 Ân Đức
 Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài, ngày tươi....
 Tri Văn Vinh
 Con chẳng biết lấy gì, lấy gì mà dâng lên Chúa....
 Đinh Công Huỳnh
 Tựa trầm hương thơm bay, nghi ngút nơi......
 
 Kính dâng lễ vật tình yêu, bánh thơm kết từ.....
 Thu Hương
 Trên tay con Chúa ơi! Của lễ dâng cao .....
 Thiên Linh
 Như bánh thơm rượu nồng, đây trái tim thủy chung...
 
 Lễ dâng, là thông phần trong ơn cứu rỗi....
 Viết Chung
 Con xin dâng giọt lệ thống hối.....
 Giang Ân
 Đây của lễ tình yêu .......
 Bạch Vân
 Con chẳng có vàng cũng chẳng có mộc dược...
 Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân
 Dâng lên Chúa này thân con yếu đuối mỏng manh.......
 Viễn Xứ
 Kính tiến lên Cha nhân từ, trọn niềm vui.....
 Nguyên Kha
 Con đến dâng lễ vật, với bao tâm tình.....
 
 Nếu ai bất hòa, xin để lại đây, lễ vật dâng.....
 Mi Trầm
 Lời chân thành dâng tiến, như hương trầm.....
 Kim Long
 Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim.........
 
 Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài.....
 Nguyễn Mộng Huỳnh
 Này là rượu nho và đây là từng tấm bánh thơm......
 Phạm Liên Hùng
 Này từng giọt rượu nho, và đây từng tấm bánh..
 Kim Long
 Từng ơ nén, hương thơm bé mọn, quyện theo...
 Viết Chung
 Chúa ơi con sẽ ra về để lễ vật lại nơi đây......
 Phương Anh
 Ngạt ngào ơ khói hương, dạt dào ơ mến thương
 Mai Thiện và Viết Chung
 Như con dã tràng, xe cát biển đông.........
 
 Như, hạt miến chịu nát tan, làm thành......
 Thành Tâm
 Như hương trầm tỏa bay cao ......
 Thanh Thanh
 Như tấm bánh này kết bởi muôn hạt lúa miến......
 Dao Kim
 Của lễ con dâng hôm nay......
 Đinh Công Huỳnh
 Xin dâng Người đôi bàn tay này, ngày mưa nắng....
 Phanxicô
 Chúa ơi, thân con là thân lúa miến, gieo vào....
 Mi Trầm
 Thượng tiến lên Giavê, bánh rượu này........
 Nguyễn Quang Hưng
 Tiến dâng trên bàn thờ, rượu nho thơm hương...
 Hoàng Khánh và Kim Long
 Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha.....
 Thành Tâm
 Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật .......
 
 Tiến dâng lên Ngài, này đây lễ vật tình yêu.......
 Ngọc Linh
 Khiêm nhu, đôi tay nguyện dâng lên Chúa, bánh miến....
 Tinh Quỳ và Lê Quang
 Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu......
 Cao Huy Hoàng
 Trên đĩa thánh, con dâng Ngài tấm bánh.....
 Mi Trầm
 Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi, con xin....
 Ánh Đăng
 Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường...
 Đỗ Vy Hạ
 Tiếng đàn giọng hát thiết tha, nến đèn......
 Viết Chung
 Dâng lên, nguyện dâng lên, lòng thành con dâng lên.....
 Sơn Dương
 Đời con, như của lễ không hề ngưng.....
 
 Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến......
 Với, tiếng hát, du dương ngân nhịp nhàng.....
 Hoàng Vũ
 Bàn tay, con dâng lên Chúa, lao nhọc....
 Sơn Dương
 Hương trầm nghi ngút bay cao.....
 Vũ Đình Ân

 Bàn tay con dâng lên Chúa lao nhọc tháng năm

 Sơn Dương