Hop Xuong

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Lạy Bà Maria, Bà là Đấng tinh tuyền......
 Hải Linh
 Đây bài ca ngàn trùng, hiệp dâng về Thiên Chúa...
 Kim Long
 Bài tình ca, tôi viết cho người tôi yêu......
 Kim Long
 Chúa ôi, tình Chúa bao la, cho con no thỏa....
 Hải Triều và Hải Linh
 Hàng hàng lớp lớp, kìa hàng hàng lớp lớp....
 Kim Long
 Ngài là Thiên Chúa, muôn dân ca tụng.....
 Hải Linh
 Như sóng lộc triều nguyên, như sóng lộc.....
 Hải Linh
 Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình....
 Hải Linh
 Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời.....
 Vũ Đình Trác và Hải Linh