Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Ai đói hãy đến mà ăn, ai khát hãy lại mà uống....
 Viết Chung
 Những khi con đi về nhà Cha, nghe tâm hồn xanh màu lá mới......
 Nguyễn Duy
 Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc...
 Nguyễn Duy
 Ca lên đi Thần Thánh trên Thiên Đình hiển.....
 Kim Long
 Khi ánh bình minh dâng cao dâng....
 Kim Long
 Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa....
 Nguyễn Văn Trinh
 Hân hoan về đây dâng lên Ngài tấm bánh.....
 Nguyễn Văn Trinh
 Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin...
 Nguyễn Duy
 Chung một niềm tin, chúng con xum họp về đây...
 Đỗ Vy Hạ
 Chúa chiên lành, Người thương dẫn tôi đi......
 Hoàng Khánh
 Chúa dắt dìu con như gió đưa ngàn mây....
 Tuấn Anh
 Chúa là sự sáng, và là Đấng Cứu Đô tôi......
 Minh Trang
 Chúa, là tình yêu, Người đã muốn cứu.....
 Trọng Nhân
 Hôm nay Chúa lên cõi trời, nhạc ca......
 Phạm Liên Hùng
 Vui ca mừng khắp thế trần, vui ca mừng....
 Nguyễn Duy
 Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa.....
 Kim Long
 Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa........
 Kim Long
 Con hân hoan đi tìm tìm nhan thánh Chúa.....
 Mi Trầm
 Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa.......
 Hoàng Phúc và Hoàng Ngô
 Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh..........
 Kim Long và Hoàng Khánh
 Con tiến vào đền thánh, tâm tư xót xa nghẹn ngào ......
 Thiên Duyên
 Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con....
 
 Cửa công chính hãy mở cho tôi vào.........
 Hoàng Khánh và Kim Long
 Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi......
 Kim Long
 Đâu có tình yêu thương, ở đấy có.........
 Vinh Hạnh
 Hãy đến trước nhan Ngài....
 Ngọc Linh
 Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi...
 Trầm Hương
 Hát lên bài ca, hỡi ngàn dân, hãy hát lên........
 Kim Long
 Hãy hát lên, một bài ca mới, mừng Chúa......
 Duy Thiên
 Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy chỗi dậy.....
 Kim Long
 Hãy đến đây cung chúc Chúa Trời, hiệp cùng....
 
 Hãy đến reo mừng Chúa, vì Người là Thiên Chúa....
 Nguyễn Duy
 Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu....
 Trọng Linh
 Hãy tiếp nhận con, trong giây phút này......
 Hùng Lân
 Hỡi thế trần từ khắp muôn nơi.............
 Kim Long
 Nhịp nhàng vui bước đi lên đền Thánh....
 Thái Nguyên
 Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên.......
 Thành Tâm
 Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa, Chúa các.....
 Hoàng Kim
 Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi....
 
 Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa, vì........
 Kim Long
 Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca.....
 Nguyễn Duy
 Nguyện cầu Chúa, xin bênh đỡ con............
 Trần Quang Đức
 Người ơi trở về, người ơi trở về.....
 Phanxicô
 Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa....
 Kim Long
 Tâm tư con reo mừng, cùng bước vào nơi....
 Thái Nguyên
 Tiến về nhà Chúa từng bước hân hoan.....
 Minh Trang
 Tôi mừng vui, mỗi khi nghe nhũ rằng.......
 Hoàng Khánh và Kim Long
 Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca, ca tụng....
 Kim Long
 Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh.......
 Nguyễn Văn Hòa và Tiến Dũng
 Trên con đường trở về, tâm hồn thấy băn khoăn....
 
 Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới...
 Lê Quang Uy và Tiến Lộc
 Trèo trèo lên ai được trèo lên cao sơn Chúa.....
 Nam Hoa
 Trời xanh hãy tường thuật vinh quang của Chúa.....
 Viết Chung
 Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con....
 Kim Long
 Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh......
 Kim Long
 Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca.....
 
 Lòng bao mừng vui nâng phím tơ diệu huyền.....
 Kim Long
 Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh...
 Đỗ Vy Hạ
 Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại.....
 Hùng Lân
 Vui mừng biết bao, là vui mừng biết bao.....
 Anh Tuấn
 Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi, khắp cõi.....
 Hoàng Kim
 Xin Thánh Thần xuống chan hòa khắp vũ trụ ....
 Hùng Lân