Tan Hien

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Lạy Chúa Giêsu Linh Mục tối cao.........
 An Duc
 Ngài đến trong đời tôi với nắng hồng.....
 Nguyễn Duy
 Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc....
 Nguyễn Duy
 Chúa đã sai tôi đi, loan báo tin mừng......
 Kim Long
 Mưa rơi hay nắng đổ, cây sẽ trổ lá non.....
 Ngọc Linh
 Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc.....
 Ngọc Linh
 Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài......
 Ân Đức
 Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con....
 Ánh Đằng và Thiên Cung
 Lạy Chúa xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy.....
 Hoài Chiên
 Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo.....
 Nguyễn Duy
 Biết lấy gì cảm mến biết lấy chi báo đền.....
 Oanh Sông Lam
 Tình yêu Thiên Chúa, như trăng như sao.....
 Thế Thông và Đinh Diễn
 Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca......
 
 Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, cha gọi con.....
 Kim Long
 Từ rất xa khơi Người đã gọi tôi đi giữa......
 Đỗ Vy Hạ
 Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi......
 Hoàng Kim