Thanh Tam Chua

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi.....
 Đại Hồng và Nguyên Thanh
 Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị.....
 
 Ôi Cha, yêu con, yêu con thật hết tình.....
 Thu Lâm
 Này con là đá, trên viên đá này Ta xây.....
 Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng.....
 Anh Linh
 Ôi nhiệm mầu, tình yêu Chúa nuôi con.....
 Xuân Tưởng
 Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết....
 Vinh Hạnh
 Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa......
 Thành Tâm
 Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống.....
 Kim Long
 Tantum er-go Sa-cra-mén tum.....
 
 Giêsu, chúng con tới đây xấp mình, chân thành..
 Hoài Đức
 Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái....
 Hoài Đức
 Chúa, sinh, nên muôn vạn loài, lòng con kính....
 Brun
 Ai đói, hãy đến mà ăn, ai khát hãy lại mà uống......
 Viết Chung