2012

2012 - Lịch Sinh Hoạt và Phụng Vụ Năm B
  MV: Mùa Vọng TN: Thường Niên MC: Mùa Chay PS: Phục Sinh
Tháng 1
Ngày1
Chúa Nhật - Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng
Ngày 8
Chúa Nhật - Lễ Hiển Linh - Cộng Đoàn Mừng Tết Nguyên Đán 2012
Ngày 9
Thứ Hai - Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính
Ngày 15
Chúa Nhật II TN
 
Ngày 22
Chúa Nhật III TN
 
 
Ngày 23
Tết Nguyên Đán - Nhâm Thìn - Cầu Bình An
 
Ngày 29
Chúa Nhật IV TN
Tháng 2
Ngày 2
Thứ Năm - Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính
Ngày 5
Chúa Nhật V TN
Ngày 12
Chúa Nhật VI TN
Ngày 19
Chúa Nhật VII TN
 
Ngày 22
Thứ Tư Lễ Tro
 
   
Lưu ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)
 
 
Ngày 26
Chúa Nhật MC
 
Tháng 3
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
Ngày 4
Chúa Nhật II MC
Ngày 11
Chúa Nhật III MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)
 
Ngày 18
Chúa Nhật IV MC
 
Ngày 19
Thứ Hai - Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng
 
Ngày 24
Thứ Bảy - Họp Định Kỳ
 
Ngày 25
Chúa Nhật V MC
 
Ngày 26
Thứ Hai - Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng
 
Tháng 4
 
Ngày 1
Chúa Nhật Lễ Lá
 
 
Ngày 5
Thứ Năm Tuần Thánh
 
 
Ngày 6
Thứ Sáu Tuần Thánh
 
Ngày 7
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
Ngày 8
Chúa Nhật Phục Sinh
Ngày 15
Chúa Nhật II PS - Kính Chúa Tình Thương
Ngày 22
Chúa Nhật III PS
 
Ngày 25
Thứ Tư - Lễ Kính Thánh Marcô, Thánh Sử
 
 
Ngày 29
Chúa Nhật IV PS (Cầu Cho Ơn Gọi)
 
Ngày 30
Cầu cho quê hương Việt Nam
Tháng 5
Tháng Hoa Đức Mẹ
Ngày 1
Thứ Ba - Lễ Thánh Giuse Thợ Mộc (Ngày quốc tế lao động)
Ngày 3
Thứ Năm - Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê II, Tông Đồ
Ngày 6
Chúa Nhật V PS
Ngày 13
Chúa Nhật VI PS - Mother's Day
Ngày 20
Chúa Nhật VII PS - Lễ Chúa Lên Trời
Ngày 27
Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ngày 31
Thứ Năm - Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng - Lễ Kính
Tháng 6
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày 3
Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi
Ngày 10
Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 
Ngày 15
Thứ Sáu - Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng
 
Ngày 16
Thứ Bảy - Họp Định Kỳ
 
Ngày 17
Chúa Nhật XI TN - Father's Day
Ngày 24
Chúa Nhật - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng
Ngày 29
Thứ Sáu - Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & Phaolô, Lễ Buộc
Tháng 7
 
Ngày 1
Chúa Nhật XIII TN
 
Ngày 3
Thứ Ba - Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, Lễ Kính
 
Ngày 6
Thứ Sáu - Camping - Carpinteria State Beach
 
Ngày 7
Thứ Bảy - Camping - Carpinteria State Beach
Ngày 8
Chúa Nhật XIV TN - Camping - Carpinteria State Beach
 
Ngày 15
Chúa Nhật XV TN
 
 
Ngày 22
Chúa Nhật XVI TN
 
 
Ngày 25
Thứ Tư - Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ - Lễ Kính
 
Ngày 29
Chúa Nhật XVII TN
Tháng 8
Ngày 5
Chúa Nhật XVIII TN
Ngày 6
Thứ Hai - Lễ Chúa Biến Hình, Lễ Kính
Ngày 10
Thứ Sáu - Lễ Kính Thánh Lorenso Tử Đạo , Lễ Kính
 
Ngày 12
Chúa Nhật XIX TN
 
 
Ngày 15
Thứ Tư - Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc - Bổn Mạng Cộng Đoàn
 
Ngày 19
Chúa Nhật XX TN
 
Ngày 24
Thứ Sáu - Kính Thánh Bartôlômêô Tông Đồ, Lễ Kính
 
Ngày 26
Chúa Nhật XXI TN
Tháng 9
Ngày 2
Chúa Nhật XXII TN
Ngày 3
Thứ Hai - Ngày Labor Day ở USA
Ngày 8
Thứ Bảy - Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính
Ngày 9
Chúa Nhật XXIII TN
 
Ngày 14
Thứ Sáu - Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính
 
 
Ngày 16
Chúa Nhật XXIV
 
 
Ngày 21
Thứ Sáu - Kính Thánh Matthêô Tông Đồ, Thánh Sử
 
 
Ngày 22
Thứ Bảy - Họp Định Kỳ
 
Ngày 23
Chúa Nhật XXV TN
 
 
Ngày 29
Thứ Bảy - Kính Ba Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabiel và Raphael
 
Ngày 30
Chúa Nhật XXVI TN
Tháng 10
Tháng Mân Côi
Ngày 7
Chúa Nhật XXVII TN
Ngày 14
Chúa Nhật XXVIII TN
Ngày 18
Thứ Năm - Kính Thánh Luca Thánh Sử
Ngày 21
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo
 
Ngày 28
Chúa Nhật XXX TN
 
Tháng 11
Tháng Các Linh Hồn
Ngày 1
Thứ Năm - Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Buộc
Ngày 2
Thứ Sáu - Lễ Các Đẳng Linh Hồn, Lễ Trọng
 
Ngày 4
Chúa Nhật XXXI TN - (Đổi giờ lui lại)
 
   
Thăm Nghĩa Trang
 
Ngày 9
Thứ Sáu - Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Latêranô, Lễ Kính
 
Ngày 10
Thứ Bảy - Tĩnh Tâm
 
Ngày 11
Chúa Nhật XXXII TN
 
 
Ngày 18
Chúa Nhật XXXIII TN
 
Ngày 22
Thứ Năm - Lễ Thanksgiving
Ngày 24
Thứ Bảy - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
Ngày 25
Chúa Nhật - Lễ Chúa Kitô Vua (Bổn Mạng Ca Đoàn)
 
Ngày 30
Thứ Sáu - Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ
Tháng 12
Ngày 2
Chúa Nhật I MV
   
Bắt Đầu Mùa Phụng Vụ Năm C
 
Ngày 8
Thứ Bảy - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc
Ngày 9
Chúa Nhật II MV
 
Ngày 15
Thứ Bảy - Tiệc Mừng Noel & Quyên Góp Từ Thiện
Ngày 16
Chúa Nhật III MV
 
Ngày 23
Chúa Nhật IV MV
 
 
Ngày 24
Thứ Hai - Lễ Vọng Giáng Sinh
 
Ngày 25
Thứ Ba - Lễ Giáng Sinh, Lễ Buộc
 
Ngày 30
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Lễ Trọng