Thánh Vịnh

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

Thánh Vịnh
 Tác Giả
 Cao Thanh Hoàng
 Đinh Công Huỳnh
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
TV 1  
 Cao Thanh Hoàng
 Thanh Lâm
 TV 4
 Cao Thanh Hoàng
 Thiên Trang
 Cao Thanh Hoàng
 TV 8
 Đinh Công Huỳnh
 Thái Nguyên
 Thanh Lâm
 Tường Ân
 Xuân Minh
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 HVH
 Đinh Công Huỳnh
 Cao Thanh Hoàng
 Ân Đức
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Tường Ân
 Cát Minh
 Cao Thanh Hoàng
 Đinh Công Huỳnh
 Viễn Xứ
 Thiên Lý
 Kim Long
 Đinh Công Huỳnh
 HVH
 Huỳnh Minh Kỳ
 Từ Duyên
 Hải Triều
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 TV 22 - Lễ Thánh Tâm Chúa
 Thái Nguyên
 HVH
 Xuân Minh
 HVH
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 HVH
 HVH
 Duy Thiên
 Vũ Đình Ân
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Minh
 Duy Thiên
 Thái Nguyên
 
 Thái Nguyên
 Martino
 Xuân Minh
 Đinh Công Huỳnh
 Xuân Minh
 Đinh Công Huỳnh
 Hùng Lân
 Hoàng Kim
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 TV 28 - CN 1 TN Năm C
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 HVH
 Xuân Minh
 Thái Nguyên
 Thành Tâm
 Thiên Lý
 Hải Triều
 Đinh Công Huỳnh
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Minh
 Thái Nguyên
 Cao Huy Hoàng
 TV 32 - CN 2 MC
 Thái Nguyên
 TV 32 - CN 29 TN Năm B
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 TV 33 
 Cao Thanh Hoàng
 Hải Triều
 Cao Thanh Hoàng
 Hoàng Kim
 Thái Nguyên
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Tường Ân
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Minh
 Xuân Minh
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thiên Lý
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Hải Triều
 Thiên Lý
 TV 50 - Thứ Tư Lễ Tro
 Thái Nguyên
 Mi Trầm
 Thanh Lâm
 
 Thanh Lâm
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Tường Ân
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Minh Thắng
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Xuân Minh
 Hùng Lân
 Thanh Lâm
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 HVH
 HVH
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 HVH
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Phương Anh
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Kim Long
 Tường Ân
 Tường Ân
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Nguyễn Hùng Lân
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Minh
 
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Thiên Phúc
 Đinh Công Huỳnh
 Huy Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 TV 90 
 Cao Thanh Hoàng
 Mi Giáng
 Cao Thanh Hoàng
 Martino
 Hải Triều-Cát Minh
 Đinh Công Huỳnh
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Thiên Lý
 Huy Hoàng
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Thảo
 Đinh Công Huỳnh
 TV 95 - CN 2 TN C
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Kim Long
 Huy Hoàng
 Xuân Thảo
 HVH
 Từ Duyên
 Đinh Công Huỳnh
 Thiên Lý
 Thái Nguyên
 Thanh Lâm
 Mi Giáng
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 TV 99 - CN 4 PS Năm C
 Xuân Minh
 Đinh Công Huỳnh
 Thái Nguyên
 Thanh Lâm
 Xuân Thảo
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Đinh Công Huỳnh
 TV 102 - CN 3 MC Năm C
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thanh Lâm
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Hoàng Kim
 Tường Ân
 Ngọc Linh
 Viễn Xứ
 Tường Ân
 Viễn Xứ
 Thái Nguyển
 Cao Thanh Hoàng
 Thiên Lý
 Đinh Công Huỳnh
 Xuân Minh
 Tường Ân
 Viễn Xứ
 Viết Hùng
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Thanh Lâm
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Đỗ Vy Hạ
 Cát Minh
 Đinh Công Huỳnh
 Thiên Lý
 Tường Ân
 Mi Giáng
 Thiên Lý
 Đinh Công Huỳnh
 Cao Thanh Hoàng
 HVH
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Xuân Thảo
 Tường Ân
 Từ Duyên
 Xuân Thảo
 
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Bùi Ninh
 Xuân Thảo
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Bùi Ninh
 Cao Thanh Hoàng
 Thiên Lý
 Tường Ân
 Xuân Minh
 Kim Long
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Cao Thanh Hoàng
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Thái Nguyên
 HVH
 HVH
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Hải Nguyễn
 Thanh Lâm
 Cao Thanh Hoàng
 Cát Minh
 Mi Trầm
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Kim Long
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Hải Triều
 Cao Thanh Hoàng
 Thanh Lâm
 Tường Ân
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Martinô
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Xuân Minh
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Tường Ân
 TV 145 - CN 23 TN Năm B
 Thái Nguyên
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 Cao Thanh Hoàng
 TV 145 - Mùa Vọng
 Thái Nguyên
 TV 145 - CN 4 Mùa TN Năm A
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Tường Ân
 Mi Giáng
 Thái Nguyên
 Thái Nguyên
 Hải Triều
 Cao Thanh Hoàng